Articulatiestoornissen

Oorzaken van articulatiestoornissen

Bij een articulatiestoornis kan een volwassene of kind spraakklanken niet juist uitbrengen. Klanken worden vervangen, vervormd of zelfs weggelaten. Bij kinderen kunnen articulatiestoornissen wijzen op een vertraagde spraakontwikkeling. Er kan ook sprake zijn van een afwijkende ontwikkeling omwille van een zenuwaandoening. Vaak gaat het gewoon om een foutieve gewoonte. Goed articuleren is immers een vaardigheid die je moet leren. En daar loopt het soms mis. Kinderen leren onvoldoende, niet of fout articuleren. Door logopedie leren ze klanken gaandeweg juist uitspreken.

Lispelen

Ook lispelen of slissen zijn specifieke articulatiestoornissen. Bij het spreken komt de tong tegen of tussen de tanden. De klanken zijn herkenbaar, maar klinken niet mooi. Problemen met de ‘s’ , ‘z’ en de ‘r’ komen vaak voor.

perm_identity