Wie zijn wij?

Katrien Steelandt

Katrien Steelandt

In 2007 behaalde ik mijn diploma ‘Bachelor in de logopedie’ te Antwerpen. De twee jaren die daarop volgden werkte ik halftijds als logopediste in een klinische setting (AZ Sint-Maartenziekenhuis te Duffel), en volgde ik de opleiding ‘Bachelor in de audiologie’. Sinds 2009 werk ik als zelfstandige logopediste in Sint-Antonius Zoersel. Daarnaast ben ik halftijds tewerkgesteld in AZ Sint-Jozef ziekenhuis te Malle.
Verder specialiseerde ik me in vloeiendheidsstoornissen, waar ik de kans kreeg om leerrijke ervaringen op te doen in de gespecialiseerde stotterpraktijk ‘De Groeipraktijk’ te Heverlee.

Sinds januari 2011 help ik u ook graag verder op vlak van hoortoestellen en toebehoren. Meer informatie kunt u onder het tabblad ‘hoorapparaten’ terugvinden.

In 2012 volgde ik de specialisatiecursus ‘mimetherapie‘. Mensen met een aangezichtsverlamming kunnen ook in onze praktijk terecht.

Verder volgde ik de specialisatie voor oromyofunctionele therapie (OMFT) waarbij ik mensen behandel met afwijkende mondgewoonten.

Leen Cornelissen - HCP

Leen Cornelissen

In 2016 behaalde ik mijn master logopedie en in 2017 mijn master audiologie aan de KU Leuven. Na mijn studies werkte ik in een hoorcentrum, waar ik mensen verder hielp op vlak van hoortoestellen en gehoorbescherming.

Daarna startte ik als logopediste in een groepspraktijk. Ik begeleidde daar voornamelijk kinderen met articulatie-, taal- en leerproblemen.

Sinds november 2018 werk ik als logopediste en audiologie bij de Hoor- en Communicatiepraktijk.

Isabelle Raskin

In 2019 behaalde ik mijn bachelor logopedie aan Thomas More in Antwerpen. Tijdens mijn opleiding had ik de kans om te werken met personen met neurologische taal-, spraak- en slikproblemen (afasie, dysartrie, spraakapraxie en dysfagie) in het AZ Sint-Jozef ziekenhuis te Malle. Verder verdiepte ik mij in de slikproblemen die personen met de ziekte van Parkinson treft.

In datzelfde jaar begon ik te werken in de Hoor- en communicatiepraktijk, waar ik voornamelijk werk met volwassenen met neurologische taal-, spraak- en slikproblemen.

Daarnaast ben ik leerkracht Frans in een secundaire school in Turnhout.

Daphne Nooyens

In 2020 behaalde ik mijn bachelor logopedie aan Thomas More in Antwerpen. Om meer te weten te komen over kinderen en hun schoolloopbaan volgde ik in 2021 nog een ba-na-ba zorgverbreding en remediërend leren aan Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Vanuit de opleiding werkte ik een jaar als zorgjuf in een lagere school.

Vanaf 2021 maak ik deel uit van het team in de hoor- en communicatiepraktijk. Hier kan ik aan de slag gaan met kinderen met taal-, articulatie- en leerstoornissen.”

Laure Feyens

Audicien