Gehoorstoornissen

Slecht gehoor beïnvloedt spraak en communiceren

Als iemand slecht of niet hoort, heeft dat onmiddellijke invloed op zijn spreken en zijn manier van communiceren. Vooral bij jonge kinderen, is een goed gehoor heel belangrijk voor de ontwikkeling van taal en spraak. Bij volwassen leidt slecht horen en doofheid soms tot gevoelens van eenzaamheid en frustratie.

Begeleiding bij gehoorproblemen

Bij onze logopediepraktijk kunt u onder meer terecht voor:

  • gehooronderzoek
  • revalidatie na het aanpassen van een hoortoestel
  • training in liplezen
  • begeleiding van de spraak- en taalontwikkeling bij kinderen met een gehoorstoornis
perm_identity