Logopediepraktijk

Honorarium

Vanaf 01/07/2022 werkt deze praktijk niet meer volgens de RIZIV-conventie. We volgen de tarieven die werden voorgesteld door de VVL en Logo-Mut.

Om terugbetaling van logopedische verstrekkingen aan te vragen, zal er een logopedisch bilan opgestuurd worden naar de mutualiteit. Op basis van de resultaten van dit bilan zal de adviserende geneesheer bepalen of u recht heeft op een tegemoetkoming (zie onderstaande tabel) of de aanvullende verzekering.

  Honorarium Tegemoetkoming

Remgeld

Aanvangsbilan per sessie
(30 min.)

€ 42,75

€ 29 € 13,75

Evolutiebilan
(60 min.)

€ 69,50

€ 40,50

€ 29,00

Therapiesessie van 30 min.

€ 35,00

€ 25,36

€ 9,64

Therapiesessie van 60 min. € 70,25 € 50,98

€ 19,27

* Tarieven geldig vanaf 01/02/2023 (met indexering) zoals aanbevolen door de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten en Logo-Mut.

Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van uw ziekenfonds en de problematiek. Voor logopedische therapie is in veel gevallen terugbetaling mogelijk via het RIZIV.

Mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming kunnen nog steeds gebruik maken van de laatst geconventioneerde tarieven. Vraag gerust extra info. We helpen u graag verder.

 

Meer informatie over gemaakte afspraken:

 • Indien u een gemaakte afspraak wil annuleren, kan dit steeds door de praktijk via mail, telefonisch of bij de voorgaande sessie te verwittigen. Gelieve dit 12h op voorhand te doen, zodat andere logopedische afspraken eventueel herschikt kunnen worden. Bij niet of laattijdig annuleren, zal de therapie vergoed moeten worden zonder tussenkomst van de mutualiteit.
  Voor de volgende momenten wordt tevens een vergoeding gevraagd. Dit om de tijd en voorbereiding te kunnen dekken:
 • * Intakegesprek + opmaak dossier: 1 sessie (zonder tegemoetkoming)
 • * Overlegmoment (online, op school, praktijk): 1 sessie (zonder tegemoetkoming): tijd wordt in rekening gebracht volgens het honorarium.
 • * Verslaggeving (buiten bilan): 1 sessie (zonder tegemoetkoming)

Administratie

De mogelijkheid tot tegemoetkoming in de behandelingskosten door de ziekteverzekering (RIZIV) dient altijd te worden aangevraagd met de nodige documenten. Om in aanmerking te komen, moeten er door de logopedist vier documenten bij het ziekenfonds worden binnengebracht (of opgestuurd):

 1. Bij de start van de behandeling twee medische voorschriften door een neus-keel-oorarts OF een kinderarts OF een psychiater/neuroloog: één voor het logopedisch onderzoek (gedateerd voorafgaand aan het logopedisch onderzoek), en één voor de eigenlijke logopedische behandeling (en dus gedateerd na het logopedisch onderzoek). Voor de aanvraag van een verlenging van de behandeling volstaan voorschriften van de huisarts.
 2. Een aanvraagformulier van het ziekenfonds voor tegemoetkoming in de kosten van de logopedische revalidatie. U kan zo’n formulier opvragen bij uw mutualiteit. De meeste logopedisten verschaffen dit aanvraagformulier zelf aan hun cliënten.
 3. Een logopedisch bilan. Dat is een schriftelijk verslag van de behandelende logopedist met daarin de onderzoeksgegevens, een motivering voor therapie en een samenvatting van wat de behandeling zal inhouden.
  In geval van een eerste aanvraag heet dit een aanvangsbilan. In geval van een aanvraag tot verlenging van de behandeling maakt de logopedist een evolutiebilan.

Deze vier documenten worden door de logopedist bij de verzekeringsinstelling (mutualiteit) van de cliënt bezorgd. Enige tijd later ontvangen zowel de logopedist als de cliënt zelf van de mutualiteit een schriftelijke beslissing over het wel of niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming vanwege RIZIV of mutualiteit.

perm_identity