Slikproblemen

De logopedist helpt bij slikproblemen

Bij slikproblemen wordt niet snel gedacht aan logopedie als mogelijke behandeling. Toch kunnen wij als logopedist wel degelijk hulp bieden en begeleiden bij slikproblemen. Het slikproces vindt voor een groot gedeelte in de mond plaats en daarom hoort het bij de werkzaamheden van de logopedist. De logopedisten van HCP leren mensen met slikproblemen terug comfortabel en veilig slikken.

Slikproblemen bij kinderen

Afwijkend slikken komt geregeld voor bij kinderen met open-mondgedrag. Het kind laat dan in rust zijn mond open hangen. Slikproblemen kunnen ook voorkomen samen met andere afwijkende mondgewoontes of met articulatieproblemen.
Bij afwijkend slikken ligt de tong vaak laag onder in de mond. De tong wordt dan tijdens het slikken tussen de tanden geperst.Doordat de tong telkens tegen de tanden duwt, heeft een afwijkende slik nadelige effecten op de groei van kaak, gehemelte en/of gebit. Als je het afwijkende slikken aanpakt en behandelt, kunnen veel problemen voorkomen worden. Zo zal een orthodontische behandeling ook sneller effect hebben en een grotere kans op een blijvend resultaat als de tong niet tegen het gebit aanduwt.

Slikproblemen bij volwassenen

Slikproblemen komen voor bij mensen met een neurologische ziekte zoals ALS, MS, de ziekte van Parkinson en na een herseninfarct (CVA). Patiënten ondervinden dan problemen met verslikken of het niet weg kunnen slikken.
Eerst onderzoeken we wat precies de reden is van het slikprobleem. Als de oorzaak moeilijk kan achterhaald worden, zal er een slikvideo worden gemaakt. Een slikvideo maakt het slikken in alle fases zichtbaar zodat nauwkeurig kan worden vastgesteld wat er gebeurt.
Afhankelijk van de oorzaak en het slikprobleem zoeken we de best mogelijke oplossing voor het slikprobleem. Uitgangspunt voor het slikken is dat het slikken veilig is en dat er voldoende gegeten en gedronken kan worden.
Tijdens de therapie helpen we de patiënt met:

  • de juiste slikhouding
  • de juiste slikmanier
  • eventuele hulpmiddelen, zoals een aangepaste beker
  • verdikken van vloeistof
  • verbeteren van de mondfuncties
perm_identity