Stemstoornissen: heesheid en stemverlies

Oorzaken van stemproblemen

Bij stemproblemen denken we vooral aan heesheid en stemverlies. Die problemen kunnen veroorzaakt worden door stembandverlamming of strottenhoofdkanker.
Maar ook verkeerd stemgebruik of stemmisbruik kunnen aan de oorsprong liggen van stemproblemen. Een verkeerd stemgebruik kan ook leiden tot fysieke afwijkingen. Zo ontstaan stembandknobbeltjes vaak door een foutief stemgebruik.

Verkeerd stemgebruik en stemmisbruik

Bij verkeerd stemgebruik denken we aan vaak te hard praten, te zacht praten, stemmetjes imiteren. Vaak de keel schrapen, door de mond ademen bij het praten, te lang doorpraten op één ademhaling, vallen onder de noemer stemmisbruik. Het gevolg daarvan is dikwijls lang aanhoudende heesheid. Met logopedie leert de patiënt zijn of haar stem terug juist te gebruiken door een goede houding, correct te ademen, een goede steminzet, enz.

Beroepssprekers zoals leerkrachten ondervinden in hun loopbaan vaak stemproblemen. Met logopedie kunnen we uw fout stemgedrag afleren en goede technieken aanleren om uw stem goed en correct te gebruiken.
Bij mensen die lijden aan strottenhoofdkanker worden de stembanden soms operatief verwijderd. U kunt bij ons terecht om opnieuw vlot te leren praten.
En ook patiënten met stembandverlamming kunnen door logopedie geholpen worden in hun revalidatie.

perm_identity