Wie zijn wij?

Katrien Steelandt

In 2007 behaalde ik mijn diploma ‘Bachelor in de logopedie’ te Antwerpen. De twee jaren die daarop volgden werkte ik halftijds als logopediste in een klinische setting (AZ Sint-Maartenziekenhuis te Duffel), en volgde ik de opleiding ‘Bachelor in de audiologie’. Sinds 2009 werk ik als zelfstandige logopediste in Sint-Antonius Zoersel. Daarnaast ben ik halftijds tewerkgesteld in AZ Sint-Jozef ziekenhuis te Malle.
Verder specialiseerde ik me in vloeiendheidsstoornissen, waar ik de kans kreeg om leerrijke ervaringen op te doen in de gespecialiseerde stotterpraktijk ‘De Groeipraktijk’ te Heverlee.

Sinds januari 2011 help ik u ook graag verder op vlak van hoortoestellen en toebehoren. Meer informatie kunt u onder het tabblad ‘hoorapparaten’ terugvinden.

In 2012 volgde ik de specialisatiecursus ‘mimetherapie‘. Mensen met een aangezichtsverlamming kunnen ook in onze praktijk terecht.

Verder volgde ik de specialisatie voor oromyofunctionele therapie (OMFT) waarbij ik mensen behandel met afwijkende mondgewoonten.

Charlotte Beller

In 2021 behaalde ik mijn bachelor logopedie aan HoGent. Tijdens mijn opleiding had ik de kans om te werken met personen met neurologische taal-, spraak- en slikproblemen (afasie, dysartrie, spraakapraxie en dysfagie).

Na mijn opleiding heb ik reeds de kans gehad om ervaring op te doen bij kinderen met taal-, leer- en articulatieproblemen.

Daphne Nooyens

In 2020 behaalde ik mijn bachelor logopedie aan Thomas More in Antwerpen. Om meer te weten te komen over kinderen en hun schoolloopbaan volgde ik in 2021 nog een ba-na-ba zorgverbreding en remediërend leren aan Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Vanuit de opleiding werkte ik een jaar als zorgjuf in een lagere school.

Vanaf 2021 maak ik deel uit van het team in de hoor- en communicatiepraktijk. Hier kan ik aan de slag gaan met kinderen met taal-, articulatie- en leerstoornissen.”

Laure Feyens

In 2021 studeerde ik af als audicien/klinisch audioloog aan de Thomas More Hogeschool. In de praktijk doe ik voornamelijk hoortoestelaanpassing en maken van gehoorbescherming op maat.
Daarnaast ondersteun ik ook NKO-artsen tijdens hun consultatie en voer de audiologische testen uit.