Articulatiestoornissen

Articulatiestoornissen

Bij een articulatiestoornis kan een volwassene of kind spraakklanken niet juist produceren. Klanken worden vervangen, vervormd of zelfs weggelaten. Bij kinderen kunnen articulatiestoornissen wijzen op een vertraagde spraakontwikkeling. Soms kunnen ze ook het gevolg zijn van (aangeboren of verworven) neurologische problemen.
Vaak gaat het gewoon om een foutieve gewoonte. Goed articuleren is immers een vaardigheid die je moet leren.

U kan bij ons terecht voor:

  • Fonetische articulatiestoornissen: Stoornissen waarbij de persoon het moeilijk heeft met de motorische productie van een spraakklank. Voorbeelden hiervan zijn het niet kunnen articuleren van de ‘r’-klank, het tussen de tanden plaatsen van de ‘s’ (lispelen),…
  • Fonologische spraakklankstoornissen: Stoornissen waarbij de spraakklanken geïsoleerd correct uitgesproken worden, maar waarbij er moeilijkheden ontstaan bij het correct gebruik van deze klanken tijdens het vormen van woorden. Dergelijke vereenvoudigingsprocessen horen bij een normale taalverwerving, maar kinderen met een fonologische articulatiestoornis passen deze nog toe op een leeftijd waarbij leeftijdsgenootjes dit niet meer doen.
  • Spraakontwikkelingsdyspraxie (SOD): Een complexe spraakontwikkelingsstoornis waarbij de motorische planning en programmering verstoord verlopen.

Over het algemeen zijn de spraakklanken op de leeftijd van 5 à 6 jaar gekend.

perm_identity