Logopedie: hulp bij problemen rond
spraak, taal, gehoor, leren, lezen,
schrijven, rekenen,…

Wat een logopedist voor jou kan betekenen

Heb jij zelf of heeft je kind stemproblemen, spraakproblemen, taalproblemen of leerproblemen? Of ervaar je problemen bij ademen, eten en drinken, slikken en kauwen of andere mondvaardigheden? Dan ben je bij ons team logopedisten aan het goeie adres.

De logopedist behandelt communicatiestoornissen en leerstoornissen

Logopedie biedt hulp en behandelt allerlei stoornissen en beperkingen rond communicatie: spraak, taal, stem, gehoor. Ook leerstoornissen kunnen door een logopedist behandeld worden. Denk maar aan leesproblemen, schrijfstoornissen, rekenstoornissen.

De logopedist stelt een passende behandeling na diagnose

Voor we het probleem kunnen behandelen, onderzoeken we uitgebreid wat er precies aan de hand is. We gaan heel nauwkeurig na wat er precies niet goed gaat bij het spreken, lezen, schrijven of leren. Op die manier kunnen we een passende en doeltreffende behandeling voorstellen.

HCP: gespecialiseerd logopedistenteam

HCP is een team van gespecialiseerde logopedisten. Wij behandelen uiteenlopende stoornissen en problemen rond spraak, taal, gehoor, leren, lezen, schrijven en rekenen:

 • Articulatiestoornissen
 • Stemstoornissen
 • Vloeiendheidsstoornissen (stotteren, broddelen, spreekvrees)
 • Taalstoornissen
 • Taalontwikkelingsstoornissen
 • Leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)
 • Verworven taalstoornissen (bij kinderen en volwassenen)
 • Verworven spraakstoornissen
 • Myofunctionele stoornissen (o.a. infantiel slikpatroon)
 • Hoortraining en lipleestraining
 • Slikproblemen
perm_identity